Strane

Mape

Od ukupno 29.433.777 ubistava 2.269.963 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 ctf_2fort_revamp_b3 363d 15:08h 45% 49% 11.526.736 39% 944.423 42% 8%
2 ctf_2fort_improved_a5f1_gfl 204d 13:03h 25% 50% 8.001.955 27% 577.754 25% 7%
3 ctf_2fort_improved_a2 63d 11:37h 8% 50% 2.678.489 9% 206.689 9% 8%
4 ctf_2fort_revamp_b4c2a 87d 05:28h 11% 50% 2.531.774 9% 199.438 9% 8%
5 ctf_2fort_improved_a8f1 4d 03:43h 1% 50% 1.442.859 5% 94.692 4% 7%
6 ctf_2fort_revamp_b5b 22d 09:11h 3% 50% 1.303.277 4% 99.540 4% 8%
7 ctf_2fort_improved_a3_gfl 16d 15:33h 2% 50% 495.019 2% 39.265 2% 8%
8 ctf_2fort_improved_a4_fix_gfl 12d 14:11h 2% 50% 377.253 1% 24.446 1% 6%
9 ctf_2fort_revamp_b4c1_eb 3d 23:50h 0% 50% 171.015 1% 13.662 1% 8%
10 ctf_2fort_improved_a5f_gfl 7d 15:35h 1% 50% 166.716 1% 12.365 1% 7%
11 ctf_2fort_revamp_b4b_eb 3d 13:42h 0% 50% 122.142 0% 10.879 0% 9%
12 ctf_2fort_improved_a5_gfl 3d 00:10h 0% 50% 111.031 0% 7.887 0% 7%
13 ctf_2fort_improved_a2_gfl 1d 23:50h 0% 50% 110.870 0% 8.582 0% 8%
14 ctf_2fort_revamp_b5 2d 23:52h 0% 50% 93.192 0% 7.053 0% 8%
15 ctf_2fort_improved_a6-2_gfl_night 0d 16:21h 0% 50% 72.808 0% 5.343 0% 7%
16 ctf_2fort_improved_a2_d 1d 00:00h 0% 50% 61.794 0% 4.981 0% 8%
17 ctf_2fort_revamp_b4c_eb 0d 17:08h 0% 50% 34.031 0% 2.866 0% 8%
18 ctf_2fort_revamp_b4c2 1d 08:54h 0% 50% 30.451 0% 2.353 0% 8%
19 ctf_2fort_improved_a4_gfl 1d 00:09h 0% 50% 25.662 0% 1.409 0% 5%
20 ctf_2fort_revamp_b4bvs_eb 1d 05:44h 0% 50% 21.412 0% 2.244 0% 10%
21 ctf_2fort_improved_a6-2_gfl 0d 20:27h 0% 50% 17.907 0% 1.095 0% 6%
22 ctf_2fort_improved_a8 1d 05:35h 0% 50% 16.175 0% 900 0% 6%
23 ctf_2fort_revamp_b4a_eb 0d 19:59h 0% 50% 8.230 0% 932 0% 11%
24 ctf_2fort_revamp_b4_eb - 0% 50% 6.877 0% 805 0% 12%
25 ctf_2fort_improved_a6_gfl_night 0d 08:05h 0% 50% 5.624 0% 351 0% 6%
26 ctf_2fort_improved_a6-2_gfl_nig - 0% 50% 478 0% 9 0% 2%