Strane

Mape

Od ukupno 13.652.739 ubistava 1.112.809 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 ctf_2fort_revamp_b3 363d 15:08h 85% 49% 11.526.736 84% 944.423 85% 8%
2 ctf_2fort_revamp_b4c2a 50d 03:08h 12% 50% 1.731.845 13% 134.645 12% 8%
3 ctf_2fort_revamp_b4c1_eb 3d 23:50h 1% 50% 171.015 1% 13.662 1% 8%
4 ctf_2fort_revamp_b4b_eb 3d 13:42h 1% 50% 122.142 1% 10.879 1% 9%
5 ctf_2fort_revamp_b4c_eb 0d 17:08h 0% 50% 34.031 0% 2.866 0% 8%
6 ctf_2fort_revamp_b4c2 1d 08:54h 0% 50% 30.451 0% 2.353 0% 8%
7 ctf_2fort_revamp_b4bvs_eb 1d 05:44h 0% 50% 21.412 0% 2.244 0% 10%
8 ctf_2fort_revamp_b4a_eb 0d 19:59h 0% 50% 8.230 0% 932 0% 11%
9 ctf_2fort_revamp_b4_eb - 0% 50% 6.877 0% 805 0% 12%