Strane

Mape

Od ukupno 4.474.344 ubistava 2.083.773 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 de_dust2 301d 03:43h 100% 45% 4.474.344 100% 2.083.773 100% 47%