Strane

Ban lista

# Ime Vrsta bana Datum bana Poena Ups Hpu Prec.
1  Abfahrt Hinwil Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.052 0,75 50% 60%
2  Alter Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.095 1,00 39% 27%
3  anemia Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
4  AnthecZ876 Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
5  AS Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
6  ching chong Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.064 0,88 55% 15%
7  Coin #HowlGG Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
8  Ivan Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.002 1,00 50% 14%
9  mac Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
10  Maj. Sugondese Banovani 28. jan 2022. 06:30 979 - 0% 11%
11  mlpol Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.829 1,15 36% 69%
12  Purplechamber Banovani 28. jan 2022. 06:30 974 0,28 40% 10%
13  weedmonger Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.008 - 100% 60%
14  Wokstar Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
15  zys Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
16  `{ Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
17  #csslive Backer Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.067 0,79 88% 27%
18  (wL) 'xelm Banovani 28. jan 2022. 06:30 999 0,57 50% 38%
19  / Niko Bellic Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
20  1 is the Best Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
21  2girls1blunt Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
22  acid Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
23  AHAHAHAHAHAHAHAH!!! (◣_◢) Banovani 28. jan 2022. 06:30 13.584 1,99 68% 30%
24  anti-semitic reddit reviewer Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
25  Barack Joe Mama Banovani 28. jan 2022. 06:30 858 0,36 22% 22%
26  birrrrd04 Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
27  bonk Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
28  Chiefin LouD ひひ Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
29  derandereda Banovani 28. jan 2022. 06:30 3.018 2,30 93% 22%
30  domy_dom_dom Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
31  Ангелина Алясова Banovani 28. jan 2022. 06:30 996 - 0% 8%
32  fLICKGAME ПОШЛЯТИН@@@@@@@@@@@ Banovani 28. jan 2022. 06:30 998 - 0% 100%
33  fzz Banovani 28. jan 2022. 06:30 978 0,08 0% 51%
34  GunLoli Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
35  horror Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
36  huskerknight1 Banovani 28. jan 2022. 06:30 986 0,60 67% 11%
37  McHub Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
38  mnamejeff Banovani 28. jan 2022. 06:30 11.167 1,99 56% 25%
39  otto Banovani 28. jan 2022. 06:30 978 0,13 100% 5%
40  Samuelmartf Banovani 28. jan 2022. 06:30 844 0,18 73% 11%
41  Snoop Dawg Level Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
42  The Fluffy YT Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
43  trav!s Banovani 28. jan 2022. 06:30 991 0,38 58% 12%
44  turkishaim??? Froza Banovani 28. jan 2022. 06:30 1.000 - 0% 0%
45  Vanni-chan Banovani 28. jan 2022. 06:30 996 0,33 0% 32%
46  HQD с вкусом писи Д Banovani 24. jan 2022. 14:47 1.558 0,56 50% 22%
47  Ξlite Ducker Kahvitauko Banovani 15. jan 2022. 13:25 1.000 0,62 50% 12%
48  Real_Alpacino Banovani 10. jan 2022. 09:43 1.000 - 0% 0%
49  †Hustler† Banovani 17. dec 2021. 14:38 1.000 - 0% 0%
50  Risqy Banovani 24. sep 2021. 06:26 1.000 - 0% 0%